Meistä

Made By Finland

Made By Finland ei ainoastaan tarjoa rahoitusta, vaan tarkoituksena on myös neuvoa ja ohjata yrityksiä prosessin eri vaiheissa. Asiantuntijaryhmämme auttaa yrityksiä suunnittelemaan vakuuttavia liiketoimintasuunnitelmia ja valmistautumaan rahoituksen hakemiseen. Lisäksi voimme tarjota verkostoitumismahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat luoda kontakteja muihin toimijoihin ja mahdollisiin sijoittajiin.

Meidän missiomme

Made By Finlandin tavoitteena on tukea yrityksiä niiden kasvupyrkimyksissä ja auttaa Suomen taloutta vahvistumaan tukemalla innovaatioita ja liiketoiminnan kehitystä. Tämä tekee siitä erinomaisen resurssin yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa tai kehittää uusia ideoitaan.

Made By Finland panostaa voimakkaasti suomalaisen monimuotoisen työn ja osaamisen ylpeyden lisäämiseen. Pyrimme korostamaan suomalaista työtä monimuotoisessa merkityksessä: olipa kyse sitten perinteisestä käsityötaidosta, digitaalisesta innovaatiosta tai kestävän kehityksen edistämisestä, Made By Finland kannustaa arvostamaan ja juhlimaan kaikkea sitä, mitä suomalaiset yritykset ja tekijät tekevät.

Haluamme herättää ylpeyttä siitä, että Suomessa syntyy ja kehitetään niin monenlaista upeaa työtä, oli sitten kyseessä pieni käsityöläisen tuotos tai suuren teknologiayrityksen innovaatio. Tämä vahvistaa paitsi yritysten identiteettiä myös kannustaa suomalaisia kuluttajia ja sidosryhmiä tukemaan kotimaista työtä ja osaamista.

Made By Finland pyrkii korostamaan suomalaisen monimuotoisen työn ainutlaatuisuutta ja arvoa sekä rohkaista kaikkia olemaan ylpeitä siitä, mitä Suomessa saadaan aikaan eri aloilla. Tämä luo positiivista energiaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä yritysten että yksilöiden keskuudessa.

Näin Suomi pysyy vahvana tulevaisuudessakin

Suomalainen työ on aina ollut vahvasti sidoksissa innovaatioihin, kestävyyteen ja korkeaan osaamiseen. Uskomme, että nämä tekijät jatkavat menestyksen perustana myös seuraavien vuosikymmenien ajan.

Jatkuva panostus tutkimukseen ja kehitykseen auttaa säilyttämään Suomen aseman edelläkävijänä eri aloilla. Teknologian, terveydenhuollon, energian ja monien muiden alojen innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua.

Kestävän kehityksen painopisteen kasvu edistää suomalaista työtä. Kiertotalous, uusiutuvan energian ratkaisut, ympäristöystävälliset teknologiat ja vastuullinen liiketoiminta ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden menestyksessä. Suomi on tässä mielessä johtava maa ja voisi jatkaa tätä polkua edistäen kestävää kehitystä myös globaalisti.

Koulutuksen ja osaamisen korkea taso on aina ollut Suomen vahvuus. Jatkuva panostus koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen varmistaa, että tulevaisuuden työvoima on valmis ja kykeneväinen vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Yhteistyö ja avoin dialogi eri toimijoiden välillä – olipa kyseessä sitten yritykset, valtio, tutkimuslaitokset tai kansalaisyhteiskunta – ovat avainasemassa. Tällainen ekosysteemien luominen ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen edistävät innovaatioita ja uusia mahdollisuuksia.

Jatkuva sopeutuminen ja uusiutuminen ovat avainsanoja, kun puhutaan pitkän aikavälin menestyksestä.